ENGLISHWelcome to 北京科技大学机械工程学院

新闻公告

News

通知公告

2017年“优秀大学生学术夏令营”录取名单

2017年“优秀大学生学术夏令营”录取名单-2.jpg


请通过夏令营面试的同学于616日(明天)上午11点之前以邮件或电话方式确认是否参加,加微信(laodoudou511),备注:机械夏令营姓名,以方便后续通知管理。

放弃参加的同学也请邮件或电话通知。             

联系人:靳老师          电话:62332419          邮箱:jinying@ustb.edu.cn              

                     北京科技大学机械工程学院

2017615